สินค้าที่สั่งจากเว็บไซต์ DECORIQ ไปสามารถนำส่งคืนได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้านั้นได้รับสินค้า โดยต้องติดต่อมายัง DECORIQ ก่อนจะส่งสินค้าคืนกลับมา โดยเงื่อนไขในการส่งคืนสินค้าจะต้องมีดังนี้

  • สินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องมีสภาพสมบูรณ์
  • หากลูกค้าพบว่าสินค้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุหรือแสดงไว้ในเว็บไซต์เพียงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าด้วยมือ (Handmade) ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นอาจมีความแตกต่างจากรูปถ่าย หรือเนื่องมาจากการจัดองค์ประกอบถ่ายภาพสินค้า และทำให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปต้องการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งทั้งขาไปและขาส่งกลับด้วยตัวเอง โดยเราจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าให้กับลูกค้า
  • หากสินค้าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งทั้งขาไปและขาส่งกลับด้วยตัวเอง โดยเราจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าให้กับลูกค้า
  • หากสินค้านั้นชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง เราจะทำการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

โดยเราจะทำการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของธนาคารที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งมา และจะโอนเงินคืนก็ต่อเมื่อได้รับสินค้าดังกล่าว และทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆ

ในกรณีสินค้าที่เป็นการสั่งทำ สั่งผลิต (Custom made) ในขนาด สี หรือไซส์ตามความต้องการของลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิในการรับคืนสินค้า หากสินค้าดังกล่าวมิได้มีปัญหาใดๆ หรือมีจุดที่แตกต่างจากภาพถ่ายเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าที่เข้าในเงื่อนไขนี้เป็นการสั่งทำตามความต้องการของลูกค้าเอง